Kan je er als kaderlid niet bij zijn aankomende zondag tijdens de stemming voor de nieuwe kapitein?
Dan heb je als mogelijkheid iemand te volmachten!
Hieronder een aantal opmerkingen hierover:
- Maximaal 1 volmacht per kaderlid
- De volmacht dient zowel door volmachtgever en gemachtigde ondertekend te zijn.
- Ondertekening van de volmacht per pen. Dus geen print / digitale handtekening.
De schriftelijk ondertekende volmachten worden door het bestuur ingenomen en daarna vernietigd. Dit ter controle en voorkoming van fraude.
 

Zondag 27 oktober 2019 is de kadervergadering voor alle kaderleden van het Gilde.

Aanvang: 11.15 uur in het Kulturhus De Borg aan het Babborgaplein.

De agenda voor deze vergadering is :

1. Opening.
2. Notulen van 28 oktober 2018.
3. Mededelingen bestuur.
4. Evaluatie schuttersfeest 2019.
5. Terugblik schuttersjaar 2019.
6. Vooruitblik schuttersjaar 2020.
7. Stemming verkiezing nieuwe kapitein.
8. Rondvraag.
9. Sluiting. 

Zoals je kunt zien zal er gestemd worden voor de nieuwe kapitein!

Sponsors